Fundacja Profeto.pl

Cele

 

  1. Wspieranie działalności Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Księża Sercanie), Prowincja Polska, w zakresie kultu religijnego;

  2. Samodzielna działalność w zakresie kultu religijnego, w szczególności poprzez różnego rodzaju formy przepowiadania Ewangelii, z wykorzystaniem nowoczesnych środków przekazu takich jak radio, telewizja, portale internetowe, strony internetowe i blogi;

  3. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym realizacja działań edukacyjnych, a także działań prewencyjnych w obszarze przeciwdziałania przyczynom przestępczości, wsparcie na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób wykluczonych społecznie, na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych oraz prowadzenie działań profilaktycznych adresowanych do różnych grup społecznych, w tym osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz dzieci i młodzieży;

  4. Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

  5. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

  6. Wspieranie misjonarzy i misji prowadzonych przez Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Pana Jezusa.

image
Archipelag - Wyspy Wolne Od Przemocy

Marek Święcicki

e-mail: koordynator@wyspywolneodprzemocy.pl

tel.: 792 583 874

KONTAKT

Fundacja Profeto.pl
Sercański Sekretariat na rzecz Nowej Ewangelizacji

Adres siedziby: ul. Łowicka 46, 02-531 Warszawa

KRS 0000494148 :: NIP 6551971642 :: REGON 260743277

Adres oddziału/korespondencyjny:
Stadniki 81, 32-410 Dobczyce
e-mail: kontakt(at)profeto.pl
tel.: 12 362 66 24

rachunek bankowy Fundacji
16 1600 1013 1849 4439 8000 0001

Kancelaria prawna: Wąsowski Lorenc-Pawlak SP. K. (WLP Legal)

ul. Poznańska 16, lok. 4, 00-680 Warszawa