Strona główna > Aktualności

Aktualności

Strona 1 z 0
  Cele

   

  1. Wspieranie działalności Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Księża Sercanie), Prowincja Polska, w zakresie kultu religijnego;

  2. Samodzielna działalność w zakresie kultu religijnego, w szczególności poprzez różnego rodzaju formy przepowiadania Ewangelii, z wykorzystaniem nowoczesnych środków przekazu takich jak radio, telewizja, portale internetowe, strony internetowe i blogi;

  3. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym realizacja działań edukacyjnych, a także działań prewencyjnych w obszarze przeciwdziałania przyczynom przestępczości, wsparcie na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób wykluczonych społecznie, na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych oraz prowadzenie działań profilaktycznych adresowanych do różnych grup społecznych, w tym osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz dzieci i młodzieży;

  4. Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

  5. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

  6. Wspieranie misjonarzy i misji prowadzonych przez Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Pana Jezusa.

  image
  Archipelag - Wyspy Wolne Od Przemocy

  Marek Święcicki

  e-mail: koordynator@wyspywolneodprzemocy.pl

  tel.: 792 583 874

  KONTAKT

  Fundacja Profeto.pl
  Sercański Sekretariat na rzecz Nowej Ewangelizacji

  Adres siedziby: ul. Łowicka 46, 02-531 Warszawa

  KRS 0000494148 :: NIP 6551971642 :: REGON 260743277

  Adres oddziału/korespondencyjny:
  Stadniki 81, 32-410 Dobczyce
  e-mail: kontakt(at)profeto.pl
  tel.: 12 362 66 24

  rachunek bankowy Fundacji
  16 1600 1013 1849 4439 8000 0001

  Kancelaria prawna: Wąsowski Lorenc-Pawlak SP. K. (WLP Legal)

  ul. Poznańska 16, lok. 4, 00-680 Warszawa