„Podwórczaki” to projekt, który skierowany jest do dzieci, dla których podwórko okazuje się być często jedynym środowiskiem, na kształtowanie którego mają wpływ, a jak wiadomo – obiektywnie – jest to środowisko, w którym łatwo o demoralizację i popadnięcie w zgubny wpływ alkoholu, narkotyków i przemocy. Dla tych dzieci dom rodzinny to często gehenna patologicznej przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej. 

Pomoc skierowana właśnie do tego środowiska jest wieloaspektowa i skupia się nie tylko na warstwie materialnej, ale również na ustawicznej pracy edukacyjnej i terapeutycznej. W ramach projektu „Podwórczaki” finansujemy wyprawki szkolne, komplety odzieży oraz dbamy o to, aby te dzieci miały opłacone obiady. Tylko tak skoordynowane działania mogą doprowadzić do wyrwania dzieci i młodzieży z patologicznych środowisk, które – jeśli niezaopiekowane – stają się dziedzictwem pokoleń i coraz trudniej jest na nie oddziaływać.  

Projekt „Podwórczaki” jest pomyślany, jako działanie mające przede wszystkim na celu wspieranie poczucia godności i sprawczości młodego człowieka, które nie istnieją bez materialnych fundamentów, ale także wspieranie jego motywacji do samorozwoju przez wsparcie edukacyjne, które ma rozszerzyć horyzonty i zwiększyć potencjał na przyszłość.