Przez lata podejmowaliśmy trud znajdowania bezpiecznych miejsc dla kilkudziesięciu osób dotkniętych przemocą. To zadanie wymagające głębokiego zaangażowania i zrozumienia specyfiki sytuacji, zwłaszcza jeśli brakuje odpowiednich schronisk lub miejsc wsparcia. Brak bezpiecznych miejsc dla ofiar przemocy jest poważnym wyzwaniem, z którym boryka się polskie społeczeństwo, wymagając kompleksowego podejścia i współpracy różnych instytucji. 

Pierwszym krokiem w procesie poszukiwania bezpiecznych miejsc jest zrozumienie specyfiki sytuacji każdej z osób dotkniętych przemocą. To wymaga indywidualnego podejścia do każdego przypadku, z uwzględnieniem jego unikalnych cech, potrzeb i ograniczeń. Odnalezienie bezpiecznego miejsca zaczyna się od zrozumienia kontekstu życiowego i psychospołecznego każdej osoby, co pozwala na dostosowanie środków pomocy. I to nam się przez lata udawało. 

Wymagało to współpracy z wieloma instytucjami i negocjacji z lokalnymi placówkami, schroniskami, organizacjami pozarządowymi czy instytucjami rządowymi, by znaleźć dostępne opcje zakwaterowania. W przypadku braku tradycyjnych schronisk, poszukiwanie bezpiecznych miejsc może obejmować również tymczasowe zakwaterowanie w hotelach, wynajmowanych mieszkaniach lub innych dostępnych miejscach. 

Fundacja zajmowała się również edukacją społeczeństwa na temat problemu przemocy i jego konsekwencji, która ma ostatecznie na celu przyczynienie się do zwiększenia świadomości i wspierania inicjatyw mających na celu tworzenie bezpiecznych przestrzeni dla osób dotkniętych przemocą. W ten sposób budujemy świadomość i zrozumienie potrzeby dostępności miejsc wsparcia oraz wpływamy na kształtowanie bardziej przyjaznego środowiska dla ofiar przemocy.